Lookbook concept trong studio. Nghệ thuật sắp đặt hình ảnh giúp nhấn mạnh nét đẹp trang phục.
Lookbook ngoại cảnh (life style) gần gũi với đời thực, giúp người mua dễ dàng phối theo phong cách mà nhà thiết kế hoặc công ty thời trang hướng đến.
www.1985production.com
Photo. Quân Trần

You may also like

Back to Top