I. CHI TIẾT

Giới thiệu về đèn flash studio, cách sử dụng
Các loại choá, sofbox, dù
Hướng sáng cơ bản và đo sáng
Chế độ chụp trong studio
Ánh sáng ảnh chân dung, thời trang, sản phẩm và food cơ bản.

II. ĐIỀU KIỆN HỌC:

Có sẵn studio thực hành cho từng buổi học
Dạy thực hành là chính để học viên nắm bắt nhanh
Học viên phải có máy ảnh để học

III. THỜI LƯỢNG:

6 buổi
1 buổi 2h học
1 buổi/ 600k

You may also like

Back to Top