PHẦN 1:
Sơ lược về nhiếp ảnh và thiết bị
Kỹ thuật đo sáng. Vận dụng TỐC ĐỐ - KHẨU ĐỘ - ISO
Kỹ thuật lấy nét, DOF (Chiều sâu ảnh trường)

PHẦN 2:

Ánh sáng trong nhiếp ảnh, các hướng chiếu sáng.
Ánh sáng ngoại cảnh
Ánh sáng trong studio và cách sử dụng đèn flash

ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT:
Học viên phải có máy ảnh
Có studio cho học viên thực hành
Có người mẫu thực hành
Tổ chức ngoại cảnh nội thành hoặc ngoại thành tuỳ theo điều kiện cho phép.

Quân Trần photography
0938803077

You may also like

Back to Top