Hiểu rõ về các công cụ trong photoshop.
Cắt ghép ảnh, tạo bóng đổ
retouch da cho ảnh chân dung
Chỉnh màu cơ bản, tăng tương phản màu sắc, tái bố cục cho ảnh.
Hiệu chỉnh file RAW bằng Camera Raw và Lightroom
----
THỜI GIAN HỌC
6 Buổi
1 Buổi /2 tiếng
400k/buổi

Hình thức học
Offline
Online
Theo giờ giấc của học viên

You may also like

Back to Top